ثبت نام مشارکت کنندگان

ثبت نام مشارکت کنندگان

فرم اطلاع رسانی

فرم اطلاع رسانی

شرایط و مقررات اجرایی

شرایط و مقررات اجرایی

اطلاعات نمایشگاه

شرکت آبادگران سازان اسپادانا

مسئول ثبت نام
تلفن: 36516696-031
تلفن همراه:09130879842

زمان برگزاری

18مهر لغایت24مهر 1399

(کارشناس ناظر نمایشگاه)
خانم رفسنجانی
تلفن: 32606602-031

محل برگزاری:

محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

##text1##

آرشیو تصاویر

تصاویری از برگزاری نمایشگاه در دوره های گذشته

گزارش خبری نمایشگاه