ثبت نام مشارکت کنندگان

ثبت نام مشارکت کنندگان

فرم اطلاع رسانی

فرم اطلاع رسانی

شرایط و مقررات اجرایی

شرایط و مقررات اجرایی

اطلاعات نمایشگاه

مسئول ثبت نام
تلفن:
تلفن همراه:

زمان برگزاری

(کارشناس ناظر نمایشگاه)

تلفن: 32603006-031

محل برگزاری:

محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

##text1##

آرشیو تصاویر

تصاویری از برگزاری نمایشگاه در دوره های گذشته

گزارش خبری نمایشگاه