ثبت نام مشارکت کنندگان

ثبت نام مشارکت کنندگان

فرم اطلاع رسانی

فرم اطلاع رسانی

شرایط و مقررات اجرایی

شرایط و مقررات اجرایی

اطلاعات نمایشگاه

شرکت آبادگران سازان اسپادانا

(مسئول ثبت نام)
تلفن: 03136519707

زمان برگزاری

28 اسفند لغایت 2 اسفند

(کارشناس ناظر نمایشگاه)
خانم رفسنجانی
تلفن: 32606602-031

محل برگزاری:

محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

##text1##

آرشیو تصاویر

تصاویری از برگزاری نمایشگاه در دوره های گذشته

گزارش خبری نمایشگاه