ثبت نام مشارکت کنندگان

ثبت نام مشارکت کنندگان

 ثبت نام غرفه داران

ثبت نام غرفه داران

فرم اطلاع رسانی

فرم اطلاع رسانی

شرایط و مقررات اجرایی

شرایط و مقررات اجرایی

اطلاعات نمایشگاه

دومین نمایشگاه جهیزیه و ملزومات ازدواج

شرکت آبادگران سازان اسپادانا...

(مسئول ثبت نام)
تلفن: 03136519707

زمان برگزاری

11 تا 16 خرداد 97
ساعت 17 تا 23

(کارشناس ناظر نمایشگاه)
تلفن: 03132603006

محل برگزاری:

محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

##text1##

آرشیو تصاویر

تصاویری از برگزاری نمایشگاه در دوره های گذشته

گزارش خبری نمایشگاه